หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566

วันศุกร์, 06 มกราคม 2566 16:40
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีการแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังนี้ 1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3.การพัฒนาบุคลากร 4.การประเมินผลการปกบัติราชการ 5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงประกาสเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ