หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวศรีสมร พลธรรม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 081-8781973

ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวธัญญาลักษ์ ศรีพลาย

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 098-2254168

นางกรรณิการ์ สรรเสริญ

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 089-4235353

นายวุฒิชัย พิเคราะห์กิจ

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 0081-4707199

นางปรมาภรณ์ สุรสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 0087-2624403

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ