สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ครั้งที่ 1/2567

[ 13-11-2566 ] Hits:47

กิจกรรมการถวายความเคารพ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราชที่ 13 ตุลาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมการถวายความเคารพ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราชที่ 13 ตุลาคม 2566

[ 13-11-2566 ] Hits:1309

การฝึกปฏิบัติ การถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์ "วันนวมินทร์มหาราช"

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฝึกปฏิบัติ การถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์ "วันนวมินทร์มหาราช"

[ 13-11-2566 ] Hits:48

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.เมืองอุบลรชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

[ 13-11-2566 ] Hits:100

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. เอกสารการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ