<!— Header —->

กองคลัง

<!— Rows 1 —->

นางกรรณิการ์ สรรเสริญ

ผู้อำนวยการกองคลัง

มือถือ 089-4235353

<!— Header —->

พนักงานส่วนตำบล

<!— Rows 2 —->

นางสาวสุกัลยา สันโดด

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

มือถือ 099-1697864

-ว่าง-

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

มือถือ -

นางนภา ทองอาจ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

มือถือ 089-4057589

<!— Rows 3 —->

นางชมภูพร แนวจำปา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)

มือถือ 092-6629883

<!— Header —->

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

<!— Rows 4 —->

นางสาวณัฐริกา ทัศนะกร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

มือถือ 091-4080928

นางวราวรรณ เยาวบุตร

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

มือถือ09224719787

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ