สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพงษ์ศักดิ์ แนวจำปา

ประธานสภา
มือถือ 084-4765429

นางดอกรัก แขมารัมย์

รองประธานสภา
มือถือ 086-2475797

นางสาวสศิมา ซื่อสัตย์

เลขานุการสภา
มือถือ 065-7466498

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิชัย รูปอ้วน

ส.อบต. ม.1
มือถือ 088-5770073

นายประเสริฐ พันธ์โสรี

ส.อบต. ม.2
มือถือ 085-1633572

นายบุญเพ็ง ทำทอง

ส.อบต. ม.3
มือถือ 089-9268632

นางสาวสศิมา ซื่อสัตย์

ส.อบต. ม.4
มือถือ 065-7466498

นายพงษ์ศักดิ์ แนวจำปา

ส.อบต. ม.5
มือถือ 084-4765429

นางดอกรัก แขมารัมย์

ส.อบต. ม.6
มือถือ 086-2475797

นายอ๊อต มลาวรรณ

ส.อบต. ม.7
มือถือ 081-3906675

นายบัวเรียน บุญถม

ส.อบต. ม.8
มือถือ 089-0943017

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ